NORDISKA DRÖMHUS BETONG

Vi bygger hus. Helst i betong. Det är ju ett sånt fantastiskt mjukt och formbart material...

pag1topW

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ NORDISKA DRÖMHUS

 

Här jobbar vi med betong som är ett utmärkt material till att bygga allt ifrån husstomme, väggar, tak, terasser, gångar, vägar, stigar, husgrunder, stödmurar, murar, pooler till all inredning inomhus, såsom köksbänkar, bord, golv, mm. Betong är en säker och hållbar material - Pantheon i Rom är över 2000 år gammalt, den är byggt i betong. Vi på Nordiska Drömhus har satsat på detta material som onekligen har fantastiska egenskaper.  Med många års erfarenhet inom byggbranchen, där vi byggt både trä och stenhus, kan vi utan tvekan konstatera att betong är det bästa byggmaterial som finns.

Trähus är resurskrävande och på sätt och viss komplicerade eftersom man behöver så många olika komponenter; spik, skruv, beslag. olika dimensioner av virke, limträ, bjälkar, stål, betong, Leca, lim, olika dimensioner isol. ångspärrar, vindtätning, byggskivor, fuktspärrar, mm. mm. mm. Några andra problem som vi har upptäckt är situationen med virkes dåliga kvalité som råder i Sverige. Virket är snabbvuxet och snabbtorkad i torkugnar men ej genomtorrt så vid minsta lilla fuktighet så blir det mögelskadat virke. Vill ni se detta åk till närmaste brädgård där man ofta kan hitta blåmögelskadat virke. Där hittar ni också mögeltvätt oftast nära kassan. En annan nackdel med traditionella trähus är underhållsbehovet och dagens dåliga målarfärger som ofta själva är anledningen till mögelbildningen i fasader. Det eviga regnandet gör också att det är svårt att bygga torrt. Bygga tält över huset hjälper inte heller eftersom virket redan är så dåligt.

Ur en ekonomiskt och miljömässig synvinkel skall man bygga Passivhus. Om man bygger det i trä så stänger man in detta virke i en halvmeter tjock konstruktion där ena sidan har plast som ångspärr och på andra sidan någon form av vindtätning som spärr. Hur mår då detta virke efter några år. Forskningen visar att även mineral- och stenull kan angripas av mögel. Vill du investera i denna konstruktion? Nog med mögelskandaler på alla hus!

Betong ur livscykel perspektiv och underhållsperspektiv är fördelaktigt -t betongen ”äter upp” koldioxid under hela sin livslängd samt att betongen är till 100% återvinningsbart. Pantheon i Rom är över 2000 år gammalt och byggt i betong vilken annan träbyggnad hittar ni med samma ålder?

Vi bygger husstommar i betong för det är säkert och hållbart. I svårtillgängliga ställen som i Stockholms skärgård vill vi påstå att bygga i betong är kanske till och med billigare än trähus eftersom man behöver bara cement, sand, armering och vatten och med hjälp av vår egenkonstruerade specialutrustning kan vi blanda stora mängder betong och pumpa i väg det. När man ända är på plats med denna utrustning kan man passa på att göra allt i betong som terrasser, pooler, stigar, uteplatser och bryggor så slipper ni underhållet också och kan vara lediga på riktigt.


Ta kontakt med oss - vi bygger gärna ert drömhus!