NORDISKA DRÖMHUS BETONG

Betong

pagw2top


“Betong är vår tids mest använda byggnadsmaterial och den består nästan helt av naturliga råvaror. Betong består nämligen till cirka 80 procent av grus, sand och sten. Resten utgörs främst av vatten (6 procent) och cement (14 procent) som i sin tur huvudsakligen tillverkas av kalksten. När betongen blandas sker en kemisk reaktion som gör att blandningen efter en stund hårdnar. I den färska betongen bildas alkaliska reaktionsprodukter som gör att den färska betongen klassas som Xi irriterande. All kontakt med hud ska därför undvikas vid hanteringen av den färska betongen. När betongen hårdnat har massan övergått tlll fast struktur och är inte längre skadlig att komma i kontakt med. Hårdnad betong är inte klassad som hälso- eller miljöfarlig.”

- Hållbart byggande med betong - BetongföreningenNågra olika metoder att gjuta med betong…

Grund
EXEMPEL 1
Kan man inte gjuta platta på mark för att det är kuperad terräng samt att få dränerande massor till tomten kan vara omständigt så kan man gjuta torpargrund i betong med betongplintar. Med denna metod kan man gjuta terasser i betong i samma veva. MAD MAX*, vår specialbyggda terränggående betongblandare, gör detta möjligt även på svårtillgängliga platser.


Stomme
EXEMPEL 1
Frigolit legoklossar som Palikka system väl beprövad system sen 40 år tillbaka från Finland. Fördelen med denna system är att man kan bygga fria formar. Nackdelen är att insidan måste kompletteras med byggskivor samt att den värmelagrande stommen är ”isolerad” inne i väggen. Med traditionella gjutmetoder kräver formarna också stöttning (stora mängder betong samtidigt från betongfabriken) men med vår Mad Max kan vi dock gjuta ett varv i taget i vår egen takt. Som utsida på hus lägger man oftast puts fasad. Även träfasad är möjligt att sätta på denna konstruktion. Som fri form (pool t.ex.) ovan mark är denna konstruktion överlägsen med denna metod kan också göra runda väggar i hus.

EXEMPEL 2
Tilt upp metoden. Har du plan yta på tomten så att man gjuta väggelementen liggandes på marken. Som värmeisolering använder man 200mm cellplast eller 200mm Polyuretanskivor. Efter gjutningen lyfts elementen upp och Svetsas ihop på plats. El dragning görs innan gjutningen med dosor och rör gjutna i betongen.
Nackdelar: det måste finnas plats på tomten.
Fördelar: värmelagrande stommen blir på insidan. Insida ytterväggar behöver inte kompletteras medYtterligare med byggskivor . Enkel formsättning vi har byggt ett hus med denna metod. Med våran MAD MAX gjuter och lyfter vi upp elementen på plats.

EXEMPEL 3
Gjuta väggar på plats. Från utsidan räknad utefasad. Puts eller trä. 200mm isolering cellplast eller polyuretanskivor. Stålregelsystem med armering. Insida betong.
Fördelar : värmelagrande stommen på rätt sida isolering. Oerhört stark konstruktion.
Nackdelar : något mer avancerad formsättning

 
Tak
Vi gör inte takkonstruktioner längre med råspont och träbjälkar eftersom när det blir välisolerad takkonstruktion blir själva råsponten en riskkonstruktion då den börjar mögla från insidan.

Exempel 1
Gjuten takstomme i betong. Fungerar vid låga taklutningar. Utsida isoleras med polyuretanskivor. Tätskikt till exempel 2 lager papp klistrad med varmasfalt. På detta kan man lägga Sedumtak som skyddar asfaltpappen från solstrålningen och taket blir underhållsfritt i hundra år?

Exempel 2
Vid högre taklutningar mer än 14 grader gör man stomme av stål. Isoleringen på taket byggs med Sandwich tak kassetter. Utsida tak plåt eller annan beklädnad.

Vi har byggt med alla dessa metoder ovan.
För att kunna se dessa kontakta oss så kan vi hänvisa er till lämplig adress.
 
Samtliga fasader kan även fås med träfasad, men då skulle jag själv välja en omålad fasad vilket har visat sig hålla bättre än en fasad målad med dåligt målarfärg. Titta på omålade 1800tals hus. Lunds universitet har också gjort en undersökning i detta ämne om målarfärger.

 
Några ord om isolering
Rätt isolering
U-värde är den effekt som man behöver tillföra för att behålla en viss temperatur på insidan av huset. Det innebär att fönstret på 2 m² släpper igenom lika mycket som 18m² vägg, alltså 10 gånger mer per kvadratmeter.
Fönstren i ett passivhus fyller stor funktion. Placera fönster på husets solsida och betydligt färre på husets motsvarande sida. Fönstren ska nämligen släppa in så mycket solljus som möjligt, vilket värmer upp huset. Dock ska fönstren släppa ut minsta möjliga mängd värme. Därför ska dessa ha ett mycket bra (lågt) U-värde, kring 0,8. Fönster på södersidan skall också förses med sol avskärmning för att förhindra värmen komma in när det inte behövs

Exempel 1.
Du har en vägg med U-värde 0,1 W/m² grader Celsius. Om det är 20 grader på insidan och 20 minusgrader på utsidan så är det en temperaturskillnad på 40 grader.
Om väggen är 1 m² betyder U-värdet att man måste tillföra en effekt på 40 x 0,1 = 4 W/m² för att hålla en innetemperatur på 20 grader.

Exempel 2.
Du har en vägg på 20 m² med U-värde 0,1 W/m² grader Celsius med ett fönster på 2 m² vars U-värde är 0,9 W/m² grader Celsius.
Väggen: 20m² x 4 W/m² = 72 W
Fönstret: 2 m² x 0,9 W/m² x 40 gr = 72 W
Totalt 144 W.

Rätt isolering på väggar och tak hänger också ihop med vilken konstruktion man har i huset. Med träkonstruktion blir det mycket köldbryggor rakt genom väggkonstruktionen samt att risk för luftläckage ökar t e x mellan regel och isolering.


* MadMax
Vi har byggt ett verktyg för att kunna realisera betonghus även i utmanande terränger som skärgårdsöar etc. Vi kallar det MadMax och till öarna kan MadMax ta sig på pråm. Det fyrhjulsdrivna fordonet blandar och pumpar betong och lyfter färdiga sektioner på plats.

madmaxmadmax2