Om oss

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ NORDISKA DRÖMHUS

 

Här jobbar vi med betong som är ett utmärkt material till att bygga allt ifrån husstomme, väggar, tak, terasser, gångar, vägar, stigar,husgrunder, stödmurar, murar, pooler till all inredning inomhus, såsom kökbänkar, bord, golv, mm.

 

Betong är en säker och hållbar material - Pantheon i Room är över 2000 år gammalt, den är byggt i betong.

 

Vi på Nordiska Drömhus har sattsat på detta material som onekligen har fantastiska egenskaper.

 

Med många år erfarenhet inom byggbranchen, kan utan tvekan konstatera att betongen är det bästa byggmaterial som finns.

 

 

Eftersom har byggt flertal hus med traditionella metoder i trä. Detta är dock resurskrävande och på sätt och viss komplicerad eftersom man behöver så många olika komponenter (spik, skruv , beslag. Olika dim. virke, limträ, bjälkar, stål, betong, leca, lim, olika dimensioner isol. ångspärrar, vindtätning, Byggskivor, fuktspärrar, mm. mm. mm.)

Några andra problem som vi har upptäckt är den dåliga virkes kvalité som råder i Sverige. Virket är snabbvuxet och snabbtorkad i torkugnar ej genomtorrt, minsta lilla fuktighet räcker så blir det mögelskadat virke. Vill ni se detta åk till närmaste brädgård där kan man ofta hitta blåmögelskadat virke. Där ni hittar också mögeltvätt oftast nära kassan.

En annan nackdel med traditionella trähus är underhållsbehovet och dagens dåliga målarfärger som ofta själva är anledningen till mögelbildningen i fasader.

Det eviga regnandet gör också att det är svårt att bygga torrt. Bygga tält över huset hjälper inte heller eftersom virket redan är så dåligt.

Ekonomiskt och miljömässig synvinkel skall man bygga Passivhus. Då stänger man i detta virket en halvmeter tjocka konstruktioner ena sidan har man plast som ångspärr och på andra sidan och någon form av vindtätning som spärr. Hur mår då detta virke efter några år.

Forskningen visar att även mineral och sten ull kan angripas av mögel. Vill du investera i denna konstruktion?

Nog med mögelskandaler på alla hus det är 6

Betong ur livscykel perspektiv samt ur underhållsperspektiv samt att betongen ”äter upp” koldioxid under hela sin livslängd samt att betongen är till 100% återvinningsbart.

Pantheon i Rom är över 2000år gammalt och byggt i betong vilken annan träbyggnad hittar ni med samma ålder?

Vi bygger husstommar i betong för det är säkert och hållbart. I svårtillgängliga ställen som i Stockholms skärgård vill vi påsta att bygga i betong är kanske till och med billigare än trähus eftersom man behöver bara cement sand armering och vatten och ( länk MAD MAX)där man kan blanda stora mängder betong och Pumpa i väg det.

När man ända är på plats med denna utrustning kan man passa på att göra allt i betong som terrasser, pooler, stigar, uteplatser bryggor så slipper ni underhållet också och kan vara lediga på riktigt.

 

Några olika metoder att gjuta stommar i betong.

Grundläggning

EXEMPEL 1 nd

Kan man inte gjuta platta på mark för att det är kuperad terräng samt att få dränerande massor till tomten kan vara omständigt. Kan man gjuta torpargrund i betong med betongplintar. Med denna Metod kan du gjuta terasser i betong i samma veva. MAD MAX gör detta möjligt även på svårtillgängliga platser.

EXEMPEL 2 nd

Frigolit legoklossar som Palikka system väl beprövad system sen 40 år tillbaka från Finland. Fördelen med denna system är att man kan bygga fria formar. Nackdelen är att insidan måste kompletteras med byggskivor samt att den värmelagrande stommen är ”isolerad” inne i väggen. Med tradionella gjutmetoder kräver formarna också stöttning (stora mängder betong samtidigt från betongfabriken) med våran Mad Max

Kan vi dock gjuta ett varv i taget i vår egen takt. Som utsida på hus lägger man oftast puts fasad. Även träfasad är möjligt att sätta på denna konstruktion. Som fri form( som Pooler t.ex. ) ovan mark är denna konstruktion överlägsen med denna metod kan också göra runda väggar i hus.

EXEMPEL 3 nd

Tilt upp metoden. Har du plan yta på tomten så att man gjuta väggelementen liggandes på marken. Som värmeisolering använder man 200mm cellplast eller 200mm Polyuretanskivor . efter gjutningen lyfts elementen upp och Svetsas ihop på plats. El dragning görs innan gjutningen med dosor o rör gjutna i betongen.

Nackdelar du behöver plats på tomten.

Fördelar: värmelagrade stommen blir på insidan. Insida ytterväggar behöver inte kompletteras medYtterligare med byggskivor . Enkel formsättning vi har byggt ett hus med denna metod. MedVåran MAD MAX gjuter och lyfter vi upp elementen på plats.

EXEMPEL 4 nd

Gjuta väggar på plats. Från utsidan räknad utefasad. Puts eller trä. 200mm isolering cellplastEller polyuretanskivor. Stålregelsystem med armering. Insida betong.

Fördelar : värmelagrade stommen på rätt sida isolering. Oerhört stark konstruktion.

Nackdelar : något mer avancerad formsättning

Vi gör inte takkonstruktioner längre med råspont och träbjälkar eftersom när det blir välisolerad takkonstruktion blir själva råsponten en riskkonstruktion då den börjar mögla från insidan.

 

Takkonstruktion nd

Exempel 1

Gjuten takstomme i betong. Fungerar vid lågå taklutningar. Utsida isoleras med polyuretanskivorTätskickt som exempel 2 lager papp klistrad med varmasfalt. På detta kan man lägga Sedumtak som skyddar asfaltpappen från solstrålningen och taket blir underhållsfritt i hundra år?

Exempel 2

Vid högre taklutningar mer än 14gr gör man stomme av stål. Isoleringen på taket byggs med Sandwich tak kasetter. Utsida tak plåt eller annan beklädnad.

Vi gör inte takkonstruktioner längre med råspont och träbjälkar eftersom när det blir välisolerad

Takkonstruktion blir själva råsponten en riskkonstruktion då den börjar mögla från insidan.

Vi har byggt med alla dessa metoder ovan.

För att kunna se dessa kontakta oss så kan vi hänvisa er till lämplig adress.

 

Samtliga fasader kan även fås med träfasad, men då skulle jag själv välja en omålad fasad vilket har visat sig hålla bättre än en fasad målad med dåligt målarfärg. Titta på omålade 1800tals hus. Lunds universitet har också gjort en undersökning i detta ämne om målarfärger.

 

Några ord om isolering:

Rätt isolering

U-värde är den effekt som man behöver tillföra för att behålla en viss temperatur på insidan av huset. Det innebär att fönstret på 2 m² släpper igenom lika mycket som 18m² vägg, alltså 10 gånger mer per kvadratmeter.

Fönstren i ett passivhus fyller stor funktion. Placera fönster på husets solsida och betydligt färre på husets motsvarande sida. Fönstren ska nämligen släppa in så mycket solljus som möjligt, vilket värmer upp huset. Dock ska fönstren släppa ut minsta möjliga mängd värme. Därför ska dessa ha ett mycket bra (lågt) U-värde, kring 0,8. Fönster på södersidan skall också förses med sol avskärmning för att förhindra värmen komma in när det inte behövs

Ex 1.

Du har en vägg med U-värde 0,1 W/m² grader Celsius. Om det är 20 grader på insidan och 20 minusgrader på utsidan så är det en temperaturskillnad på 40 grader.

Om väggen är 1 m² betyder U-värdet att man måste tillföra en effekt på 40 x 0,1 = 4 W/m² för att hålla en innetemperatur på 20 grader.

Ex 2.

Du har en vägg på 20 m² med U-värde 0,1 W/m² grader Celsius med ett fönster på 2 m² vars U-värde är 0,9 W/m² grader Celsius.

Väggen: 20-2 m² x 4 W/m² = 72 W

Fönstret: 2 m² x 0,9 W/m² x 40 gr = 72 W

Totalt 144 W.

Rätt isolering på väggar och tak hänger också ihop med vilken konstruktion ni har i huset. Med träkonstruktion blir det mycket köldbryggor rakt genom väggkonstruktionen samt att risk för luftläckage ökar t e x mellan regel och isolering.

 

 

Goda råd vid nybyggnation

http://www.htc-floorsystems.com/sv-SE/FloorSolutions/HTCSuperfloor.aspx

http://www.magnumbp.com/

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/080806_sjukahus.html

http://publications.lib.chalmers.se/publication/92558-anpassade-energisystemlosningar-for-passivhus-med-hansyn-till-byggnadens-varmekapacitet ttp://www.isopol.se/me

http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SPrapp%202006_22.pdf

http://www.emtf.se/

http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/c/231/varme-el-och-vatten

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kamp-mot-torkan-i-kinas-mongoliska-omraden_1500097.svd

 

http://www.youtub e.com/watch?v=dRAxyFIsXeQ&list=UUPYIflDOvyUdNl4XOuNOABQ

http://www.youtube.com/watch?v=YpnZD8TF3yE&list=UUPYIflDOvyUdNl4XOuN

http://www.youtube.com/watch?v=fgf8-Hqchsg&list=UUPYIflDOvyUdNl4XOuNOABQ

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/139939.pdf

http://fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/SP_RAPP_2005_11.pdf

http://www.byggahus.se/forum/isolering/93592-varfor-inte-polyuretan-skum.html

http://www.pu-nordic.fi/files/pu-nordic/pdf/www_81228_PU_Nordic_lammoneriste_esite_sve_LR.pdf

http://www.excellence-in-insulation.eu/site/fileadmin/user_upload/PDF/library/facts/Sustainable_development_and_polyurethane_insulation__SE_.pdf.

https://www.byggahus.se/bygga/passivhus-och-puts-pa-cellplast-riskkonstruktioner

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz5567kZTOAhVEWiwKHWJjBcsQFghCMAY&url=http%3A%2F%2Fvpp.sbuf.se%2FPublic%2FDocuments%2FInfoSheets%2FPublishedInfoSheet%2Fd979a61a-3234-4950-8e30-4803105c6a14%2F06.29.pdf&usg=AFQjCNGOGulnQoLDOnpuAlaq8Y_719eYEw

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz5567kZTOAhVEWiwKHWJjBcsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkanstockholm.se%2Fgetfile.ashx%3Fcid%3D41275%26cc%3D3%26refid%3D129&usg=AFQjCNHXqxvB7O3VVMRBHo9b-BV19tuROQ

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz5567kZTOAhVEWiwKHWJjBcsQFghUMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.malareforbundet.a.se%2Fhome%2FMF2%2Fvp%2FAboutMF.nsf%2Fe44676187b1c763fc1256b560056611f%2Feb60be7d7a5b4f0bc12579c8003c3811%3FOpenDocument&usg=AFQjCNFrJ59hU0nO-7xUePrRpGz930g1ww

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz5567kZTOAhVEWiwKHWJjBcsQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2FSiteCollectionDocuments%2FSv%2Fmiljo-och-klimat%2Fklimat-och-energi%2Fklimatanpassning%2Fdokumentation%2FLst%2520seminarium%25204%2520maj%25202011%2FAimeMust.pdf&usg=AFQjCNGMVA0GIGE7KGrWad-Uw8ZHzFwl6Q

http://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/livslangd-for-byggnader

http://www.dn.se/arkiv/debatt/daligt-utbildade-byggare-en-orsak-till-vinterns-takras/

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4a9a17ea-7028-4bd0-bfdd-312ff6947cf6/FinalReport/SBUF%2012321%20Slutrapport%20Bygg%20fukts%C3%A4kra%20takkonstruktioner.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=s3CbmZmwogo